City of Stone Mountain

922 Main Street
Stone Mountain, GA 30083
(770) 498-8984
(770) 498-8609 (fax)